Foreningens emblemer

Ved optagelse i foreningen, modtager det nye medlem et emblem i sølv. (Foto: Pii)
Efter 25 års medlemskab af foreningen, ombyttes sølvemblemet med et emblem i guld. (Foto: Pii)
Efter 40 års medlemskab af foreningen, påhæftes guldemblemet et 40 års tegn - ligeledes i guld. (Foto: Pii)
Efter 50 års medlemskab af foreningen, påhæftes guldemblemet et 50-års tegn, ligeledes i guld, og medlemmet er herefter kontingentfri.
Foreningens bestyrelse kan udpege et medlem til æresmedlem af foreningen, hvis medlemmet har været medlem i 25 år, hvis medlemmet har været medlem af bestyrelsen og hvis medlemmet har udført særligt fortjenstfuld indsats for foreningen. (Foto: Pii)