FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Årsberetning for året 2017.

Foreningens første arrangement var forårets generalforsamling fredag d. 3. marts. Vor formand Svend Aage Friis Eriksen var i portugal, så Næstformanden Ole Nielsen tog over og åbnede generalforsamlingen og bød alle fremmødte deltagere velkommen til vor 241` ordinære generalforsamling. På valg var Svend Aage Friis Eriksen og Peder Buk Madsen, de modtog genvalg. Bestyrelsessupleant Claus Løvstrup modtog genvalg. Revisor C.C. Hansen modtog genvalg. Revisorsupleant Ernst Schwarts Christensen modtog genvalg, og Næstformanden fremførte Formandens beretning og Kasseren præsenterede regnskabet som blev godkendt. Til generalforsamlingen var 39 deltagere, og vi sluttede på sædvanligvis med bankospil.

Årets sommerudflugt var lørdag d. 2. september. Sædvanligvis samledes vi på Ane Stauningsvej. 30 forventningsfulde deltagere stod klar kl. 10.30 og bussen holdt ved banegården, vor formand ringede til bussen og straks kom den op på Ane Stauningsvej. Det var en pæn blå bus fra DK. Vor chaufør hed Michael. Da alle var ombord kørte vi ad Vestergade ud til motorvejen og mod syd, vi kørte under det nye byggeri af den nye til og frakørsels vej ved Hatting. Ved Vejle skiftede vi til den gamle Odense vej og over den gamle lillebælts bro, vi kørte til Gelsted kro, hvor vi fik en god middag bestående af flæskesteg m. rødkål og store stykker steg og god is som dessert. Da vi var rigeligt mætte og køre vi videre til Humlemagasinet, stod Kromutter og vinkede farvel til os. Efter en kortere køretur var vi fremme, Humlemagasinet ligger på den gamle Odensevej (Rugårdsvej 51 Handrup). Vi blev modtaget af Peder Pedersen som bød os velkommen og han mente vi først skulle gå i gennem haven og når vi nåede kaffetiden ville han komme og fortælle om haven og museerne og om De danske- Vestindiske Øer. Der var 3 interresante museer.: Humlemuseet, Historisk dukkesamling og Sigfred Pedersen museeum. Efter kaffen og Peders foredrag var der ikke megen tid til at besigtige museerne, som alle var var meget spændende kl. 16.15 kørte vi hjem i et dejligt vejr, som havde varet hele dagen, på himlen var der kun pynteskyer som radioen havde sagt i vejr udsigten. Hjemad gik det med fuldt fart ad motorvejen og over den nye Lillebæltsbro, vi var hjemme kl.17.30. efter en god og behagelig sommerudflugt.

Efterårsgeneralforsamlingen blev afholdt d. 3.  november hos DANSK BRODER ORDEN Gasvej 1 kl.18.30. Vor Formand Svend Aage Friis Eriksen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vor æresmedlem Carl Christian Hansen og Frue. Formanden orienterede om arbejdet i årets løb, i beretningen takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne og deres fruer for interesse og initiativ og fortalte om sommerudflugten, orienterede om at vi næste år ville afvikle vores generalforsamlinger hos "Cafe`Andersen" ved siden af kunst museet i Lunden.

Bestyrelsen beder medlemmerne afmærke efterfølgende datoerne i deres kalender for 2018.:

Foråretsgeneralforsamling fredag d. 2. marts hos Cafe`Andersen i Lunden.

Sommerudflugt Lørdag d. 1 september - stedet meddeles senere.

Efterårsgeneralforsamling fredag d. 2. november kl.18.30 hos Cafe`Andersen i Lunden.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen. 

 

Foreningens hjemme side: www.5-marts.dk

Foreningens e-mail addresse: 5-marts@stofanet.dk