FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Årsberetningen for året 2016                               

                                                                                                                                                                                                               

Foreningens første arrangement i året var forårets generalforsamling fredag den 4. marts. Vor formand Jens Pii Johannessen åbnede generalforsamlingen og bød hjerteligt velkommen til alle, fremmødte deltagere  til vores 239ende’ Ordinære generalforsamling.                                                                     

På valg var: Svend Aage Friis Eriksen og Ole Nilsen som modtog genvalg. Carl Christian Hansen ønskede ikke genvalg, Erik Bent Mikkelsen blev foreslået og valgt. Bestyrelsessupleant Kurt Jensen var på valg og modtog genvalg.Valg af revisor Finn Klitgaard var på valg og modtog genvalg. Som 2. revisor blev foreslået Carl Christian Hansen som modtog nyvalg. revisorsuppleant Ernst Schwarts Christensen blev genvalgt. Vi fik Formandens beretning og Kassereren præsenterede regnskabet og fik det godkendt. Til generalforsamlingen var der 46 deltagere, og vi sluttede på sædvanligvis med bankospil.

 

Årets sommerudflugt lørdag d.3. september,Bussen var der i god tid, den var fremme da de første deltagere mødte op, det var en stor dobbeltdækker denne gang, Sved Erik forklarede at hans  sædvanlige bus skulle serviceres, han havde mulighed for at låne en Setra bus til turen. Vi var 24 deltagere, vi mødtes og vejret var overskyet, men vi undgik regn på turen, så den blev god og behagelig. Svend Erik kørte til Svostrup Kro ad Vestergade mod Lund, Brædstrup, Salten, Silkeborg mod Randers ad den gamlevej (46) vi kørte også gennem Gravballe og var ved Svostrup kro kl. 11.30. Der var god tid til at gå rundt og se den gamle kro, og en tur ned til gudenåen, som løb tæt forbi. Efter at vi havde spist de gode platter der blev stillet frem til os var vi mætte og klar til at køre videre kl. 13.30 til El Museet ved Tange sø. Her blev vi modtaget af vores guide, fik forklaring på hvordan el blev indført i landet. Derefter blev vi så sluppet fri og skulle selv gå rundt og se resten af museet, først udstillingen i den store bygning, så turbine hallen der var 3 store generatorer fremstillet af Titan i København, dog kun den ene snurede rundt de vi så der ind, så var tiden fremme til at den medbragte kaffe skulle nydes,og nede i parken stod endnu en bygning som vi besøgte, der var næsten alle tænkelige apparater gennemtiden udstillet der var også en meget gammel dampmaskine fremstillet af Møller og Jokumsen i Horsens den bestod af 2 liggende cylinder som trak på en stor skive hvor der sad 4 remme af reb. Skiven var ca. 4m i dia.den var fremstillet i Horsens i 1795. kl.16.30 kørte vi hjemad og var hjemme præsis kl. 18.   Efterårsgeneralforsamling blev afholdt d.4. november hos DANSK BRODER ORDEN Gasvej 1. kl. 18.30. Vor formanden Svend Aage Friis Eriksen bød alle velkommen og en særlig velkomst  til vor æresmedlem Hans Christian Hansen og frue. Formanden præsenterede bestyrelsen efter den nye konstituering hvor efter generalforsamlingen blev afviklet efter lovene,  og i beretningen takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne og deres fruer for interesse og initiativ, og fortalte om sommerudflugten, På foreningens hjemmeside er mulighed for at læse vores love, se billeder fra sommerudflugterne, de nye datoer for kommende arrangementer. Mulighed for at sende E-mail til foreningen med evt. adresse ændring og tilmelding til arrangementer og der er en brevkasse, hvor man kan skrive sine meninger.

 

Bestyrelsen beder medlemmerne afmærke datoerne i deres kalender for 2017:

 

Forårsgeneralforsamling fredag den 3. marts kl. 18.30 hos DBO Gasvej 1.

 

Sommerudflugt Lørdag den. 2. september – stedet meddeles senere.

 

Efterårsgeneralforsamling fredag den 3. november kl. 18.30 hos DBO Gasvej 1.                

                     

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

Foreningens hjemme side: www.5-marts.dk       Foreningens e-mail adresse: 5-marts@stofanet.dk