FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Årsberetning for året 2018.

Foreningens første arrangement i året var forårets generalforsamling fredag den 2. marts. vor formand svend Aage Friis Eriksen åbnede generalforsamlingen og bød hjerteligt velkommen til alle deltagere og en særlig velkomst til vor Æresmedlem Carl Christian Hansen og frue til vores 243ende`Ordenære generalforsamling.

På valg var: Jens Pii Johannessen, Erik Bent Mikkelsen og Ole Nielsen som alle modtog genvalg. Bestyrelsessupleant Kurt Jensen var på valg og modtog genvalg. Valg af revisor Finn Klitgaard var på valg og modtog genvalg. Revisorsuppleant Ernst Schwarts Christensen blev genvalgt. Vi fik Formandens beretning og Kassereren præsenterede regnskabet og fik det godkendt. til generalforsamlingen var der 38 deltagere, og vi sluttede på sædvanligvis med bankospil.

Åretssommerudflugt lørdag d.8. september. Vi samledes på Ane Stauningsvej, 29 forventningsfulde deltagere stod klar kl. 8.55. Bussen fra Methas biler kom præcis, vi sprang ombord da regnen silede ned. Og straks kørte vi ad vestergade ud til motorvejen og mod syd. Et stykke efter Kolding drejede vi fra og kørte til christiansfelt. Vor formand bød alle deltagere velkommen og overlod mikrofonen til Ole Nielsen som undskyldte for vejret og forklarede om turen og fremme ved christiansfelt havde Ole og Ulla arrangeret kaffe og kage som vi nød i bussen. Nu var derophold mellem regnbygerne, så man dristede sig til en tur ned ad hovedgaden i Christiansfelt. Kl. 11.20 fortsatte vi til havnen i Haderslev hvor m/s Helene ventede os og her spiste vi bøf m. løg på overfarten til Årø. Regnen var nu stoppet, så vi kunne gåen tur på øen på 50minuter inden vi skulle sejle tilbage og nyde kaffe og kage på båden, der var udlagt mærker på fjorden hvor der var særværdigheder, som kaptainen fortalte om under vejs. Vi var tilbage i Horsens igen lige før kl. 18.00 efter en god 5-marts tur.

Efterårsgeneralforsamling blev afholdt d.2. november hos Scandic Bygholm Parkhotel Vor formand Svend Aage Friss Eriksen bød alle velkommen og en særlig velkomst til vor æresmedlem Carl Christian Hansen og frue. Formanden orienterede om arbejdet i året løb, i beretningen takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne og deres fruer for den udviste interrese og iniativ, og fortalte om sommerudflugten, som i år gik til Årø en dejlig og hyggelig tur. Og opfordrede medlemmerne til at hjælpe med at finde nye, som kunne tænkes at ville være medlem i vores forening. På foreningens hjemmeside er muglighed for at læse vore love, se billeder fra sommerudflugten, de nye datoer for kommende arrangementer. Mulighed for at sende E-mail til foreningen med evt. addresse ændring og tilmelding til arrangementer og der er en brevkasse, hvor man kan skrive sine meninger.

Bestyrelsen beder medlemmerne afmærke datoerne i deres kalender for 2019.

Foråretsgeneralforsamling fredag d.1. marts kl.18.30 herom senere. 

Sommerudflugt lørdag d.7. september- stedet meddeles senere.

Efterårsgeneralforsamling fredag d.1. november kl.18.30 herom senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.