FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

 

Årsberetning for året 2019

Foreningens første arrangement i året var forårets generalforsamling fredag den 1. marts. Vor formand Svend Aage Friis Eriksen bad vor nye medlem Margit Skov Codyn komme op til bestyrelsen og bød hende velkommen i foreningen og hun fik påhæftet vor emblem i sølv, og forklaret om emblempligten. Hvorefter Formandenbød alle deltagere velkommen, og en særlig velkomst til vor Æresmedlem Carl Christian Hansen og Frue, og åbnede den 245'te Ordinære generalforsamling.
På valg var: SV. AA. Friis Eriksen og Peder Buk Madsen som modtog genvalg. Bestyrelsessupleant Claus Løvstrup Andersen modtog ikke genvalg, Karl Kristian Kjær foreslået og modtog nyvalg.Valg af revisor C.C. Hansen var på valg og modtog genvalg. Revisorsuppleant Ernst Schwarts Christensen modtog ikke genvalg Max Steffensen blev foreslået og modtog nyvalg.Vi fik Formandens beretning og Kassereren præsenterede regnskabet og fik det godkendt. Til generalforsamlingen var der 41 deltagere, og vi sluttede på sædvanligvis med bankospil.

Årets sommerudflugt lørdag d.7. september. Vi samledes på P-pladsen foran Dyrskuepladsen, 27 forventningsfulde deltagere stod klar kl. 8.25. Bussen fra Horsens Turistfart var ankommet, chauføren Erik og Bente der serviserede os på bedste vis på hele turen.Vi startede 5 min. Før aftalt, solen skinnede og kørte ad den nye vej ud til motorvejen og mod syd. Ole Nielsen Orienterede om turen der gik til Tirpitz. Der var tid til et lille stop på rastepladsen ved Korskro. Efter det lille stop, Orientrede Ole Nielsen om Tirpits, vi havde aftale med en guide, så vi alle skulle blive i bussen, for Guiden ville komme og modtage os og i bussen orientere om besøget, da vi ankom stod Eva klar og fortalteom Tirbits bla.a. at vi ville have et stort tag over hele bunkeren der vejerede 1200 tons og viste os at det bestod af 4 temaer at hun ville føre os ind i midten af Tirbitz ad en alternetiv vej gennem en tunnel der var spræng gennem bunkeren, vi fik udleveret en historiefortæller forklaret hvordan den skulle anvendes, og at vi skulle ovenpå og huske at aflevere historiefortælleren og gå ud af en lang nedgan. Kl. 12.30 samledes vi ved bussen og kørte til Blåvand Kro. Der ventede en “Kroens Frokost Buffet”efter at være godt bespist samledes vi kl.14.30 uden for Kroen og klar til den lange tur hjem, en regn byge mødte vi under køreturen, vi var hjemme'til aftalt tid. efter en god 5-marts tur. Efterårsgeneralforsamling blev afholdt d.1. november hos Oasen Dagnæs Sognegård. Vor formand Svend Aage Friis Eriksen bød alle velkommen og en særlig velkomst til vor æresmedlemmer Søren A. Bach og Frue og Carl Christian Hansen og frue. Formanden orienterede om arbejdet i årets løb, i beretningen takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne og deres fruer for den udviste interesse og initiativ, og fortalte om sommerudflugten, som i år gik til Tirpitz, en dejlig og hyggelig tur. Og fremlagde 3 nye lovforslag som bestyrelsen ønskede vedtaget, det ville betyde at vi ikke skulle få gentagelser på vores generalforsamlinger som nu både i Formandends beretning og sekretærens protokol.

Efter generalforsamlingen åbnede Dirigenten en ekstraordinær generalforsamling og igen fremlagde forslagne og afholdte afstemning hvor forslagne blev vedtaget. På foreningens hjemmeside er mulighed for at læse vores love, se billeder fra sommerudflugten, de nye datoer for kommende arrangementer. Mulighed for at sende E-mail til foreningen med evt. adresse ændring og tilmelding til arrangementer og der er en brevkasse, hvor man kan skrive sine meninger.

 

Bestyrelsen beder medlemmerne afmærke datoerne i deres kalender for 2020:

 

Forårsgeneralforsamling fredag den 6. marts kl. 18.30 her om senere.
Sommerudflugt Lørdag den. 5. september – stedet meddeles senere.
Efterårsgeneralforsamling fredag den 6. november kl. 18.30 her om senere.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen