FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Referat af forårsgeneralforsamlingen, fredag den 2. marts 2018 kl.18.30 hos: Cafe Andersens v. Horsens Kunstmuseeum Carolinelundsvej 2. 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde alle 38 deltagere hjertelig velkommen til den 243ènde generalforsamling i foreningens historie. En særlig velkomst fik vores æresmedlem Carl Christian Hansen og hans Frue Erika.

Punkt 1. Valg af Dirigent. 

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent? Næstformanden blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og oplæste dagsordenen konstaterede at dagsordenen var efter lovene og at generalforsamlingen var rettidiget indvarslet, da invitationen blev udsendt sidst i januar, og dermed lovlig.

Punkt 2. Forhandlingsprotokolen ved sekretæren.

Sekretæren oplæste referatet fra Efterårsgeneralforsamlingen fredag d. 3. november 2017. Der var ingen bemærkninger og referatet blev godkendt.

Punkt 3. Formandens Beretning.

Formanden takkede for ordet, og sagde at bestyrelsen har  afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2017, hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt og der skal lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer for at de har mødt så fuldttalligt op og udvist interresse og flid for de krævende opgaver, som I er pålagt. Samtidigt skal der også lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustruer, som altid står os bi og hjælper os på enhver tænkelig måde. En af arrangementerne var sommerudflugten, som gik til Gelsted Kro hvor vi blev bespist med en dejlig flæskesteg og med is til dessert, derefter gik turen til Humlemagasinet hvor vi kunne gå rundt i den 10000 kvm. store have samt se museerne bla. a. om det gamle Dansk Vestindien, vi nød en kop kaffe som DK-bus sponserede samt kage fra Ulla og Katrine og kunne derefter stille og roligt køre tilbage til Horsens. På sidste generalforsamling blev der rejst spørgsmål vedr. tilmelding fra link, der var på indbydelsen. Der er fundet en forklaring på hvorfor det gik galt, sekretæren kan forklare om det. Folder på hjemmesiden er ikke nogen god ide da nye medlemmer skal være nogen der er anbefalet af et medlem. Vi er stadig kun 39 medlemmer. Så vi har udarbejdet en ny folder som ligger her, så hvis I kender nogen som I tror kunne være potentiale som medlemmer så giv dem en folder. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til Formandens beretning, der var ikke nogen og Formandens beretning godkendt.

Punkt 4. Kassereren præsenterede regnskabet for 2017.  

Kassereren orienterede om at regnskabet som var udsendt til alle medlemmer sammen med indbydelsen til generalforsamlingen og som var godkendt af vores revisorer. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet, der var ikke nogen og regnskabet blev godkendt.

Punkt 5. Valg til Bestyrelsen.

På valg er: Jens Pii Johannessen, Erik Bent Mikkelsen og Ole Nielsen. Der var ingen andre forslag og de modtog alle genvalg.

Punkt 6. Valg af Bestyrelsessupleant. 

På valg er: Kurt Jensen, ingen andre forslag, modtog genvalg.

Punkt 7. Valg af Revisor. 

På valg er: Finn Klitgaard, ingen andre forsag, modtog genvalg.

Punkt 8. Valg af Revisorsupleant. 

På valg er: Ernst Schwartz Christensen, ingen andre forslag, modtog genvalg.

Punkt 9. Forslag fra Medlemmerne. 

Der var ingen forslag.

Punkt 10. Eventuelt. 

Finn Klitgaard nævnte "Grænse Foreningen" ved Christiansfeld, som kunne være et emne til vores sommerudflugt. Der var ikke flere forslag og dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede forårsgeneralforsamlingen, og gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen, at udråbe et trefoldigt leve for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5. marts af 1896. Hurra-Hurra-Hurra og Tak.

Herefter nød vi dejligt mad fra Cafe Andersens , afsluttende med kaffe og kage. Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvorefter vi mætte og veltilfredse tog afsked efter endnu hyggelig 5-marts aften.  

Forårsgeneralforsamling, fredag den 2. marts 2018, kl. 18:30 - Cafe Andersens, Horsens Museum, Carolinelundsvej 2 8700 Horsens

 

Program

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.

3.       Formandens beretning.

4.       Kassereren præsenterer regnskabet for år 2017

5.       Valg til bestyrelsen - på valg er:

          Jens Pii Johannessen – modtager genvalg

          Erik Bent Mikkelsen – modtager genvalg

          Ole Nielsen - modtager genvalg

 

6.       Valg af bestyrelsessuppleant –

          Kurt Jensenmodtager genvalg

7.       Valg af revisor – Finn Klitgaard – modtager genvalg

8.       Valg af revisorsuppleant – Ernst Schwartz Christensen -

           modtager genvalg

9.       Forslag fra medlemmerne.

          (skal være indsendt til formanden 8 dage forinden).

10.       Eventuelt.

 

Traktement        Kl. ca. 19 er der en buffet – se venligst menuén.

                            Til sidst får vi kaffe og te.

 

Deltagerpris       Prisen er 200 kr. pr. deltager. Drikkevarerne er på

                            egen regning.

Bankospil:  Efter kaffen spiller vi banko om 10 flasker rødvin og 10 gavekort a´ 150 kr.  Prisen for pladerne er: 1 plade: 15 kr. - 2 plader: 25 kr. - 3 plader: 30 kr. Efterfølgende plader: 15 kr./stk. 1 flaske rødvin til en vandret række, derefter et gavekort til Bilka for pladen fuld og sidegevinster i form af chocolade til højre- og venstre side                    

                                                           

Lotteri:  Vi gennemfører også et lille lotteri, hvor præmierne er rødvin. Tilmeldingen skal foregå til:  Jens Pii Johannessen på mobil telefon: 2819 4251 – senest søndag den 22. februar 2015 eller på foreningens e-mail adresse:   5-marts@stofanet.dk

HUSK:    Du er først tilmeldt,

                 når du har modtaget en tilbagemelding !

 

På glædelig gensyn til en sædvanligvis fornøjelig og hyggelig

5TH Marts-aften

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

********************************************************

Menu

Buffet :

Koldrøget Norsk Laks, med røræg og syltede asparges.

Steak af Vildsvinefilet

Pulled Oxe i Portvin.

  kartoffeltærte med ricotta.

stegte gulerødder med frisk oregano.

langtidsbagt selleri/4 timer i ovn.

pluksalat med 2 slags dressing.

andersens variation af hjemmebagte baguettes.

Kaffe og småkager.