FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Forårsgeneralforsamlingen, fredag den 4. marts 2016, kl. 18:30

hos: DANSK BRODER ORDEN, Gasvej 1 i Horsens.

 

Formanden indledte med at bede medlem nr. 377 Peder Buk Madsen om at komme op til bestyrelsen. Peder har været medlem af foreningen i 25 år og fik påmonteret foreningens guld emblem på sit revers og et par få, men velvalgte ord, med på vejen. Herefter åbnede formanden den 239´de generalforsamling i foreningens historie og bød velkommen til de 46 fremmødt medlemmer. Til sidst takkede formanden på foreningens vegne DANSK BRODER ORDENs ledende mester hr. Ole Nielsen for, at vi igen i år måtte få lov til at låne deres dejlige lokaler.

Punkt 1. Valg af dirigent: Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Næstformanden blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, idet invitationen har været sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside omkring den 2. februar.

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen: Sekretæren fik derefter ordet og oplæste referatet fra efterårsgeneralforsamlingen 2015 - og fik det godkendt.

Punkt 3. Formandens beretning: Siden vi har været sammen sidst, har vi måtte tage afsked med to medlemmer. Et medlem som ikke syntes, at han benyttede sit medlemskab nok og derfor meldte sig ud. Det andet medlem meldte sig ud pga. sygdom, som han ikke mente, ville blive bedre. Så nu er vi nede på 40 medlemmer, hvor ca. halvdelen er kommet i aften. Formanden kunne oplyse, at det højeste antal medlemmer foreningen har haft er 76 medlemmer. Det forventede formanden dog ikke, at vi igen kunne opnå, dertil er der i dag alt for mange andre tilbud som vi skal konkurrerer med, men omkring 10 – 15 medlemmer mere ville formanden meget gerne se medlemsskaren blive øget med. Vores love giver medlemmerne mulighed for at foreslå nye medlemmer, så hvis I har en god ven eller bekendt som I kan stå inde for, så inviter ham med som gæst til hyggelig samvær med os andre, så er det op til bestyrelsen at forsøge at få gæsten til at blive medlem ved at præstere gode arrangementer. Vi har i 2015 fået vedtaget nogle lovændringer så lovene er blevet genoptrykt, og er lagt frem oppe ved baren. De medlemmer som gerne vil erhverve sig et eksemplar bedes derfor selv hente det. Bestyrelsen har i 2015 afholdt sine 3 bestyrelsesmøder i ro og orden, og planlagt arrangementerne for 2016. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den interesse og initiativ I har lagt for dagen og en stor tak til Jeres livs ledsagere, som har serviceret os på bedste vis. En stor tak skal også lyde til vores to søde husalfer, som troligt møder op hver gang vi har generalforsamling og sørger for, at vi får noget at spise. De har allerede lært: ”at en mæt mand er nemmest at styre."

Punkt 4. Regnskabet for 2015: Kassereren præsenterede regnskabet for 2015 – og der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet og det blev godkendt. Formanden oplyste at det ikke længere er muligt at skelne mellem hvem der er på pension og hvem der ikke er det, med de nye regler for tidspunktet for folkepension, hvorfor han foreslog, at vi fremover betaler det samme alle sammen, nemlig 300 kr. – Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Punkt 5. 6. 7. og 8. Valg af bestyrelsen: Svend Aage Friis Eriksen og Ole Nielsen var på valg og modtog genvalg. Carl Christian Hansen var også på valg, men modtog ikke genvalg, hvorfor der skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Erik Bent Mikkelsen blev foreslået og valgt. Valg af bestyrelsessuppleant: Kurt Jensen var på valg og blev genvalgt. Valg af revisor: Finn Klitgaard var på valg som 1. revisor og modtog genvalg. Som 2. revisor blev foreslået Carl Christian Hansen som blev valgt. Valg af revisorsuppleant: Ernst Schwartz Christensen var på valg og modtog genvalgt.

Punkt 9. Forslag fra medlemmerne: Formanden bad om ordet og bad medlem nr. 338 Carl Christian Hansen om at komme op til bestyrelsen. Formanden udtalte: ”En enig bestyrelse, og med en tilskyndelse fra vort æresmedlem Søren A. Bach, ønsker vi at udnævne Carl Christian Hansen til æresmedlem af vor gamle forening”. Formanden holdt en tale for CCH, hvor han roste ham for den store indsats han havde udvist gennem 15 år som kasserer. CCH fik påmonteret foreningens Æresemblem på sit revers og fik udleveret et certifikat til at hænge op på væggen derhjemme.  Carl Christian Hansen takkede for udnævnelsen, og for et godt samarbejde gennem tiden, og glædede sig til at prøve at være menigt  medlem i vor forening.        

Punkt 10. Eventuelt. Formanden spurgte medlemmerne, om de kunne tænke sig noget andet mad, end det vi har serveret indtil dato, f.eks. Kinesisk eller orientalsk mad. Det var der ikke tilslutning til. Et spørgsmål, hvis det var aktuel, var det så et krav det blev spist med pinde?  - Formanden svarede at det var det ikke.

Dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe et trefoldigt hurra for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5te Marts 1896.

Mens vi ventede på, at vores serveringsdamer fik buffeén gjort klar, sang vi en sang fra Horsens Borgerlige Skyttelaug, skrevet af Bjarne Futtrup på melodien: ”Menuet af Elverhøj”.

Derefter var der middag, en buffet: Vitello Tonnato kold kalvesteg i skiver serveret med tunsauce Glaseret skinke med honning, sennep og rosmarin. Svineroast á la mørbrad med ramsløg og salt. Hvidløgsstegt kylling lår med timian og tomat. Appelsin/hvidløgsmarineret kalkunbryst. Oksefrikadeller. Tilbehør: Spicy coleslaw, med hvidkål, gulerod og cremet mild chili-dressing, Salatbar: Iceberg, tomat, agurk, ærter, majs, gulerod og spirer, Pasta med basilikumpesto, hakkede rødløg og minitomater. Klassisk kold kartoffelsalat. Flødebagte kartoffelskiver. Olivenmix med sorte og grønne marinerede oliven. Ovnstegte kartofler med rosmarinpesto. Dessert: Kaffe/te og jordbærdrøm med chokoladekage, Crunch med hasselnød.

Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5.marts aften.