FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

 

Efterårsgeneralforsamlingen,

fredag den 4. november 2016, kl. 18:30

hos: DANSK BRODER ORDEN, Gasvej 1, Horsens.

 

Formanden indledte mødet med at byde alle 46 fremmødte deltagere hjertelig velkommen til denne 240´de generalforsamling i foreningens historie. En særlig velkomst fik æresmedlem Hr. Carl Christian Hansen og hans hustru Erika. Formanden takkede på foreningens vegne DANSK BRODER ORDENs ledende mester Hr. Ole Nielsen for at vi måtte få lov til at leje deres dejlige lokaler.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog næstformanden. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordennen var efter lovene og at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside omkring den 5. oktober. Dirigenten oplæser herefter dagsordenen.

 

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra forårsgeneralforsamlingen 2016. Der var ingen bemærkninger.

                                                                                                 

Punkt 3. Formandens beretning:   

Formanden orienterede generalforsamlingen om at vi nu havde en ny konstituering og præsenterede bestyrelsen, og berettede at bestyrelsen har afholdt de sædvanlige 3 bestyrelsesmøder, hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt og der skal her lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer for at de har mødt så fuldtalligt op og udvist interesse og flid for de krævende opgaver, som I er blevet pålagt. Samtidigt skal der også lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustruer, som altid står os bi og hjælper os på enhver tænkelig måde. En af de arrangementer som vi har planlagt og afviklet var sommerudflugten, som i år gik til Svostrup Kro, hvor vi var rundt og se på kroen og dens dejlige område og ikke mindst vinkælderen. Vi fik en dejlig husmandsplatte dog som buffet. Mætte og vel tilpas kørte vi til Energi Museet ved Tange Sø. Her fik vi 1 times rundvisning og fik en masse at vide om hvorfor EL kom til Danmark, ikke mindst at det var kvinderne der fik det igennem. Herefter indtog vi den medbragte kaffe og kage i Picnichytten og kunne derefter stille og roligt køre til Horsens. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.                                                                                                                                                 

Punkt 4. Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne

                                 

 Punkt 5. Eventuelt.

Der var ikke noget til dette punkt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      Formanden bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe et trefoldigt leve for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5te Marts1896: "Den længe leve: "Hurra – Hurra – Hurra"  - "TAK."

 

Derefter var der middag, en buffet bestående af: Hovedret - Vitello Tonnato kold kalvesteg i skiver serveret med tunsauce Glaseret skinke med honning sennep og rosmarin

Svineroast a´ la mørbrad med ramsløg og salt Hvidløgsstegt kylling med timian og tomat

Kalkunbryst med citrus og hvidløg Oksefrikadeller. Tilbehør - Spicy coleslaw med hvidkål, gullerod og cremet mild chili-dressing, Retrosalat: Iceberg, tomat, agurk, ærter, majs, gulerod og spirer, Pasta med basilikumpesto, hakkede rødløg og minitomater

Klassisk kold kartoffelsalat, Olivenmix m/sorte/grøn marineret oliven. Dessert - Lækker konditorislagkage med chocolade, Daim, Pistacie og Vanilje

 

Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5.marts aften.