FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Efterårsgeneralforsamlingen, fredag den 2. november 2018, KL. 18:30 hos: Scandic Bygholm Parkhotel, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

 Formanden indledte mødet med at byde alle 43 fremmødte deltagere hjertelig velkommen til denne 244´de generalforsamling. En særlig velkomst fik vor æresmedlem Hr. Carl Christian Hansen og hans hustru Erika. Formanden oplæste dagsordenen og gik til Pkt. 1.  

 Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Næstformanden blev foreslået og valgt.  Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordennen var efter lovene og at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside.

 Punkt 2. Forhandlingsprotokollen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra forårsgeneralforsamlingen 2018. Der var ingen bemærkninger. Så Forhandlingsprotokollen blev godkendt.

Punkt 3. Formandens beretning:                                            Formanden orienterede generalforsamlingen om at vi måtte flytte efterårets generalforsamlingen til Scandic Bygholm Parkhotel grund af at “Café  Andersen” ved  Kunstmuseet i Lunden ikke har kunnet blive enig med kommunen om konseptet for cafeen og fra dag til dag måtte aflyse vores arrangementet på stedet. Formanden sagde  Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige 3 bestyrelsesmøder, hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt og der skal lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer for at de har mødt så fuldttalligt op og udvist interresse og flid for de krævende opgaver, som de er pålagt. Samtidigt skal der også lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustruer, som altid står os bi og hjælper os på enhver  tænkelig måde. En af de arrangementer som vi har planlagt og afviklet var sommerudflugten, som i år gik til Christiansfeld hvor vi fik kaffe og kage, hvorefter vi var henne og se Brødremenighedens kirke og der var mulighed for at købe honningkager. Bagefter kørte vi til Haderslev hvorfra vi afsejlede med M/S Helene til Årø. På vejen ud spiste vi en kugle rund bøf med løg og kartoffel samt efterfølgende fløderand  med frugter, efter en rundtur på Årø sejlede vi retur til Haderslev på vejen retur fik vi kaffe og kage, og kunne derefter stille og roligt køre til Horsens. Alt i alt en dejlig tur som jeg gerne vil sige tak for til Ole og Erik Bent som har arrangeret turen.                                                 Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

 Punkt 4. Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

 Punkt 5. Eventuelt.

Formanden sagde Vi er stadig kun 39 medlemmer. Jeg vil gerne nok engang prøve at opfordre til at I forsøger at skaffe nye medlemmer. Ellers kan vi jo godt se hvilken vej det går. Hvorefter Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning   Formanden bad forsamlingen om at sammen med bestyrelsen at udråbe                         et leve for vor forening med 3 gange hurra Tak.

Efterfølgende fik en menu bestående af 2 store stykker flæskesteg, kartofler rødkål, agurk og blandet salat derefter kaffe og småkager og vi spillede banko og ind i mellem var der lige plads til et lotteri, hvorefter vi tog afsked med hinanden efter en sædvanlig hyggelig 5-marts aften.